12 miniatures - The four elements, water

12 miniatures - The four elements, water

Ink and acrylics on paper

  • Artist name

    Alvaro Petritoli

£895.00Price